1 Comment
Apr 7, 2023Liked by Robert Siipola

Alkuperäinen Bitcoin-julkaisi löytyy ilmeisesti jokaisesta modernista macOS-käyttöjärjestelmästä.

Linkki uupuu ja pikku typo? :)

Expand full comment